Tuwallonie
Image default
Recreation / Autos

Herken de eerste symptomen van dementie

Wat is dementie?

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen, oftewel een syndroom, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Het is een verzamelnaam voor ongeveer vijftig ziektes, de meest voorkomende ziektes zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy Body dementie. 

 

Bij dementie gaan de zenuwcellen in de hersenen kapot, het komt ook voor dat de verbindingen tussen de cellen kapot gaan of het niet meer zo goed doen. Soms kan dit heel snel achteruit gaan en anderen kunnen nog jaren een redelijk normaal leven leiden. Uiteindelijk verslechtert de gezondheid van de persoon door de gevolgen van dementie. De persoon zal dan door een ziekte of infectie overlijden, of omdat diegene uiteindelijk niet meer slikken. 

 

Het is een ingrijpende ziekte dat moeilijk te begrijpen is door zijn ingewikkeldheid. Nabestaanden vinden het meestal erg moeilijk om hiermee om te gaan, omdat het zoveel vragen oproept. De ene keer herkent je moeder je nog, de andere keer denkt ze dat je haar kwaad wil doen. Vaak gaat dementie dan ook gepaard met agressie, een agressie cursus wordt zeker aangeraden. 

 

Hoe herken je dementie?

Vaak begint het met het vergeten van kleine dingetjes, je bent naar de supermarkt gegaan en weet niet meer waarvoor of je wilde iemand bellen, maar weet niet meer wie je wilde bellen. Vergeetachtigheid hoort bij ouderdom en is meestal onschuldig, maar het kan een eerste teken van dementie zijn. 

De eerste symptomen zijn geheugenklachten, gedragsproblemen en verandering in karakter. Dit kan zich uiten in vergeten van belangrijke namen of gezichten, zoals die van je dochter of man, ook kan degene sneller boos worden of problemen hebben met zien. 

 

Het is in ieder geval altijd belangrijk om geweldloos communiceren te bevorderen. Veel patiënten gebruiken agressie als gevolg van angst, omdat er bijvoorbeeld een vreemde naast hen zit, terwijl dit een familielid is. Kalm blijven is de beste uitweg!

http://zelfsterk.nl