Tuwallonie
Image default
Recreation / Autos

De auto theorie cursus

Wil jij een auto theorie cursus volgen zodat jij je theorie examen haalt zonder er veel tijd aan te besteden? Lees dan dit artikel hoe zo een auto theorie cursus eruit ziet en wat je allemaal doet tijdens de cursusdag. Daarnaast geven we ook nog alternatieven voor andere cursussen en mogelijkheden.

 

Auto theorie in een dag halen

Met een eendaagse auto theorie cursus heb je de kans om het theorie examen in een keer te halen. Het is een moeilijke opgave maar het kan! Je begint ’s ochtends vroeg met de cursus en gedurende de ochtend leer je alles wat echt belangrijk is. Daarnaast weten de cursusleiders door hun ervaring wat het CBR belangrijk vindt en hier wordt dieper op ingegaan. Als alle theorie is uitgelegd wordt er eerst geoefend met oefenvragen en als die goed gaat wordt er overgegaan op oefenexamens. Bij sommige cursussen ga je later op de dag met alle andere cursisten naar het CBR om het theorie examen proberen te halen.

 

Andere mogelijkheden

Een eendaagse cursus is niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen leert snel en sommige mensen hebben moeite met de concentratie erbij houden als ze zoveel nieuwe dingen leren. Hiervoor zijn er ook nog cursussen die meerdere dagdelen in beslag nemen. Daarnaast zijn er ook online cursussen die je geheel op eigen tempo kan volgen.

 

Auto theorie examen

Het auto theorie examen bestaat uit totaal 65 vragen. Deze vragen zijn opgedeeld in twee delen: gevaarherkenning en verkeersregels en verkeersinzicht. Het deel gevaarherkenning bestaat uit 25 vragen. Je krijgt hier verkeerssituaties te zien waarbij jij je moet inleven in de bestuurder. Je krijgt drie mogelijkheden waarbij je moet kiezen of je remt, gas loslaat of niets doet.

 

Het gedeelte over verkeersregels en verkeersinzicht bestaat uit totaal 40 vragen. Met deze vragen wordt je kennis van de regels getoetst en of je weet wat je moet doen bij bepaalde verkeerssituaties zodat alles veilig blijft. Bij dit gedeelte krijg je vragen met meerkeuze antwoorden, ja/nee antwoorden en antwoorden die je zelf dient in te vullen. Als je van de gevaarherkenning minimaal 13 vragen goed hebt en van de verkeersregels en verkeersinzicht minimaal 35 goed hebt dan zie je aan het eind van je examen een duim omhoog, dit betekent dat je geslaagd bent!